Normál nézet

Lakossági tájékoztatás

Miskolc városában megkezdődtek a Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) pályázati forrásból finanszírozott szennyvíz csatornahálózat bővítési munkálatai, így az Ön lakókörnyezetében is. A csatornahálózat bővítési munkálatok részben a még ellátatlan területek csatornázását szolgálják, részben pedig az eddig egyesített csatornarendszer szétválasztása érdekében folynak.

Városi beruházásban a szennyvíz csatornahálózat bővítése valósul meg úgy, hogy számos hasonló beruházással ellentétben a szennyvíz bekötővezeték (az ingatlanon elhelyezett tisztítóidomtól az utcai gerincvezetékig) létesítéséhez nem kell hozzájárulást fizetniük.

A lakosságnak csak a belső hálózatot (a lakóház és a tisztítóidom között) kell finanszírozni.

Fontos információk a szennyvízcsatorna építés kapcsán

  1. A kivitelezést a Colas Alterra Zrt. és annak alvállalkozói végzik.
  2. A kivitelezés során észlelt problémákkal kapcsolatban a Colas Alterra Zrt. projektvezetőjét Gulyás Ferencet lehet értesíteniük a következő telefonszámon +36 30/378-1020.
  3. A kivitelezéssel érintett utcák sorrendben a szórólap hátoldalán olvashatók.
  4. A projekt várható befejezése 2015. április 30.

Gyakori kérdések

Az ingatlanokon létesített szennyvíz ellenőrző aknára mikor kell rákötni a felhasználónak?
Az ellenőrző aknára a műszaki átadást követően a lehető leghamarabb szükséges rákötni, de legkésőbb egy éven belül.

A csatornahálózatra történő csatlakozási igénnyel kinél kell eljárni?
Az igénybejelentéseket a MIVÍZ Kft. ügyfélszolgálat fogyasztóhely ellenőrzési csoportjánál kell megtenni a következő telefonszámon: 46-519-379. Az ügyfélszolgálaton részletes felvilágosítást kapnak a rákötési eljárásrendről.

Amennyiben a fogyasztó rendelkezik szennyvíz bekötéssel, akkor is szükséges az új szennyvíz csatornahálózatra történő csatlakozás?
Azokban az utcában ahol eddig egyesített csatornarendszer volt, azaz a szennyvíz és a csapadékvíz egy csatornán került elvezetésre, ott a továbbiakban a régi csatorna kizárólag csapadékcsatornaként fog funkcionálni. Ennek következtében az új szennyvízcsatornára szükséges rákötni a házi szennyvízvezetéket. A szennyvíz vezetékbe történő csapadékvíz vezetés szabálytalan közműhasználatnak minősül, illetve a régi, már csapadékvíz elvezetést biztosító vezetékbe történő szennyvíz bevezetés eljárást von maga után. Mindezeket az üzemeltető MIVÍZ Kft. folyamatosan ellenőrzi.

Amennyiben szennyvíz beemelő műtárgy létesítése, azaz szennyvízakna és szennyvíz szivattyúk telepítése szükséges a bekötés megvalósítása érdekében, úgy ki fogja üzemeltetni azokat?
A szennyvíz beemelő műtárgy műszaki átadását követően az üzemeltetés a MIVÍZ Kft. feladata.


Miskolc, 2014. július 16.


az oldal tetejére