Normál nézet

Projekt koncepció bemutatása

  • Kedvezményezett: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata (3525 Miskolc, Városház tér 8.)
  • Projekt címe: Miskolc város meglévő szennyvízcsatorna hálózatának bővítése és szennyvíz III. tisztítási fokozat létesítése
  • Azonosító: KEOP-1.2.0/B/10-2010-0062
  • A projekt összköltsége: 3.909.964.345 Ft
  • A projekt elszámolható összköltsége: 3.648.839.131 Ft Ft
  • A támogatás összege: 3.080.263.480 Ft
  • Támogatás mértéke: 84,417629 %Szennyvízcsatorna-hálózat bővítése

A projekt általános célja, hogy a fejlesztéssel Miskolcon befejeződjön a szennyvízhálózat kiépítése. Miskolcon jelenleg aránylag magas, 90% feletti a szennyvízcsatorna hálózat kiépítettsége. Miskolc város célja a város szennyvízcsatorna hálózatának minél teljesebbé tétele és ezen belül az egyre hevesebb záporok miatt túlterhelt egyesített rendszerű csatornákról a szennyvízterhelés leválasztása a tisztán szennyvízelvezetésre szolgáló csatornahálózatba csatlakozó új szennyvízcsatornák kiépítésével. További cél az ugyancsak túlterheléssel küzdő belvárosi csatornahálózat tehermentesítése is. Ilyen célra szolgál a városi szennyvíz egy jelentősen részének elkülönített módon, önálló nyomóvezetékkel történő szennyvíztisztító telepre juttatása is. A tervezett csatornaszakaszok a Miskolcon már kiépült szennyvízelvezetési rendszer részét képezik, azaz a kiépítésre kerülő egyes csatornák, illetve több csatornából álló kisebb egységek az adott rendszer egy-egy főgyűjtőjébe csatlakozó meglévő csatornákra kötnek rá.


A nem csatornázott területeken jelenleg nem minden helyen megoldott a szennyvíz biztonságos elszállítása és ártalmatlanítása. A pályázathoz készült tervek a meglévő hálózat hiányosságait pótolják. A fejlesztés Miskolc belterületén, azonban a városban egymástól távol eső területeken valósulna meg. A tervek és a megvalósíthatósági tanulmány 16 szennyvízcsatorna ellátási körzetet határolt le. Az építendő hálózat a már meglévő öblözetekbe kapcsolódna be. Tehermentesítő elemként a Pöltenberg utcai átemelőtől egy nyomócső-pár kerülne építésre, amely a megnövekedett szennyvíz-szállítását segítené a szennyvíztelep felé.
A projekt keretében kb. 850 db új bekötés és kb. 25 km (beleértve a két db egyenként 6 km-es tehermentesítő gerincvezetéket is) újonnan tervezett szennyvízcsatorna hálózat létesül, valamint 2 db új átemelő építése és 1 db átemelő felújítása történik.

Szennyvíztisztító telep

A szennyvíztelep, amely nem csak Miskolc, hanem az agglomeráció településeinek szennyvizét is fogadja, illetve kezeli korszerűsítésre szorul. Jelenleg kombinált biológiai tisztítási fokozattal rendelkezik. Az Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség meghatározta, hogy a 220/2004. (VII.21) Korm. rendelet 38.§. (1) bekezdése alapján meghatározott türelmi időt - 2011.01.31. - követően a szennyvíztisztító telepről elvezetett szennyvíz minőségének milyen kibocsátási határértékeknek kell megfelelnie. Figyelembe véve a tisztítótelep jelenlegi és elmúlt évekbeli kibocsátási adatait, a III. tisztítási fokozat kiépítése nélkül az Összes Nitrogénre és Összes Foszforra vonatkozó kibocsátási határértékek betartása nem biztosítható.

Ennek megfelelően a fejlesztés a tisztítási fokozatot érintené, amely így III. tisztítása fokozattal rendelkezne a továbbiakban. A telepen kapacitásbővítés nem történne, a meglévő rendszer kerülne felújításra és átalakításra. Az újabb tisztítási fokozat megépítésével tarthatóak lennének az új előírásban foglalt határértékek, csökkenne a környezetre ható terhelés. Ez természetesen érintené a befogadó Sajó folyót ökológiai és toxikológiai szempontból is.


az oldal tetejére