Normál nézet


Az ingatlanokon létesített szennyvíz ellenőrző aknára mikor kell rákötni a felhasználónak?

Az ellenőrző aknára a műszaki átadást követően a lehető leghamarabb szükséges rákötni, de legkésőbb egy éven belül.

A csatornahálózatra történő csatlakozási igénnyel kinél kell eljárni?

Az igénybejelentéseket a MIVÍZ Kft. ügyfélszolgálat fogyasztóhely ellenőrzési csoportjánál kell megtenni a következő telefonszámon: 46-519-379. Az ügyfélszolgálaton részletes felvilágosítást kapnak a rákötési eljárásrendről.

Amennyiben a fogyasztó rendelkezik szennyvíz bekötéssel, akkor is szükséges az új szennyvíz csatornahálózatra történő csatlakozás?

Azokban az utcában ahol eddig egyesített csatornarendszer volt, azaz a szennyvíz és a csapadékvíz egy csatornán került elvezetésre, ott a továbbiakban a régi csatorna kizárólag csapadékcsatornaként fog funkcionálni. Ennek következtében az új szennyvízcsatornára szükséges rákötni a házi szennyvízvezetéket. A szennyvíz vezetékbe történő csapadékvíz vezetés szabálytalan közműhasználatnak minősül, illetve a régi, már csapadékvíz elvezetést biztosító vezetékbe történő szennyvíz bevezetés eljárást von maga után. Mindezeket az üzemeltető MIVÍZ Kft. folyamatosan ellenőrzi.

Amennyiben szennyvíz beemelő műtárgy létesítése, azaz szennyvízakna és szennyvíz szivattyúk telepítése szükséges a bekötés megvalósítása érdekében, úgy ki fogja üzemeltetni azokat?

A szennyvíz beemelő műtárgy műszaki átadását követően az üzemeltetés a MIVÍZ Kft. feladata.

A csatornaépítés kapcsán aszfaltos utat is kapunk?

Az Uniós támogatás csak az úthelyreállítást engedélyezi. Tehát, ha kavicsos volt az út azt úgy állítják helyre, ha aszfaltos volt azt vissza-aszfaltozzák.

Mikor indul a beruházás? Mikor lehet rácsatlakozni a csatornára?

A kivietlező kiválasztása, a hatósági engedély megszerzése, a munkaterület átadása után. Hogy ez konkrétan mikorra várható az megtalálható a beruházás sarokdátumai között, jelen weboldalon a "Határidők dátumok" gombra kattintva.

Mit jelent az, hogy gravitációs a bekötés?

A házból köjövő vezeték magasabban van, mint a szennyvíz tisztító idom folyásfenék szintje (a telekhatártól 1 méterre), ezért elegendő egyszerűne összekötni őket, és a szennyvíz egyszerűen kifolyik. A gravitációs bekötés esetén a telekhatáron belül egy méterre kialakított tisztító ellenőrző idomon keresztül a szennyvíz gravitációsan jut a közcsatornahálózatba.

Mit jelent az, hogy ha az ingatlan gravitációs úton nem köthető be?

A házból köjövő vezeték mélyebben van, mint a szennyvíz tisztító idom folyásfenék szintje (a telekhatártól 1 méterre), ezért nem elegendő egyszerűen összekötni őket. Ez esetben egy házi szennyvíz-átemelőt szükséges beépíteni, hogy a szennyvizet beemelje a csatornahálózatba.

A használat során adódhat-e különbség a gravitációs és az átemelős bekötés között?

A szennyvízelvezetés szempontjából normál üzemmódban nincsen minőségi különbség a gravitációs és az átemelős bekötés között. Rendkívüli esetben (szivattyú meghibásodása, hosszabb ideig tartó áramkimaradás) az átemelős bekötés fokozott figyelmet igényel. Amennyiben a rendszert szakszerűen, az előírásonak megfelelően üzemeltetik, nem valószínű, hogy adódik ilyen jellegű probléma. Normál használat esetén dugulásra igen ritkán kerülhet sor.

Átemelős bekötés esetén van-e különleges előírás a szennyvíztartalmat, üzemeltetést illetően?

A kibocsátott kommunális szennyvízre vonatkozó határértékeket a 28/2004 KvVM rendelet szabályozza. Fontos, hogy a csatornahasználat során kerüljék az olyan anyagok (felmosó rongy, szivacs, műanyag WC illatosító) kibocsátását, amelyek a szivattyú meghibásodást okozhatják.

oldal tetejére